• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440540
  • RHIN OG MOSEL - BILLIG 07.05.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 10990,00
  • TOTALPRIS NOK: 10990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 07.05.24 -> 13.05.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

1990,00

1-Enkeltrom/Single room

1590,00