• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 440604
  • BIL-ENTUSIASTEN I SAMARBEID MED - VI OVER 60 26.05.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 18990,00
  • TOTALPRIS NOK: 18990,00
Antall deltakere
KJETILS BUSSREISER AS: 26.05.24 -> 02.06.24
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel utv./Singel outside

5180,00

1-Enkeltrom/Single room

3990,00